jenter norge på langs buskerud

fylkes og kommunegrenser og sette inn øremerkede midler nettopp for å sikre godt pasient og pårørende vern. Dette potensialet må utnyttes, og derfor må havnestrukturen og beredskapen settes i stand til å takle disse utfordringene. Vi vil videreføre ordningen med tilskudd til rusgiftpolitiske organisasjoner, både på nasjonalt og kommunalt plan. Da må vi ha spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok. På denne måten vil sjansene for at ungdom etablerer seg i næringen øke. I slutten av 1990 tallet ble den nasjonale produksjonen vurdert som tilstrekkelig, og verdensmarkedet ble vurdert som en tilstrekkelig leverandør. jenter norge på langs buskerud